top of page
white

PromisedLand Комплекс

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

с. Стоките, общ. Севлиево, обл. Габрово

089 758 4858

Комплекс PromisedLand е християнски център, който дава възможност на своите посетители да преживяват присъствието на Бога. В Комплекса целогодишно се организират различни видове християнски събития, но има периоди, когато календара е свободен и базата може да бъде наета от християнски организации и църкви за провеждане на обучения, семинари, тренинги и ретрийти. Християнски семейства могат да си организират семейни лагери и уикенд почивки.

служенията по азбучен ред

bottom of page