top of page
Trade Show Conference

Фестивал

на възможностите

Ако ръководите или представлявате християнска мисия, организация, книжарница, училище, християнски бизнес или други, ще се радваме да участвате във Фестивала на възможностите „Ела и виж". Прочетете по-долу как можете да участвате и да попълните формуляра за регистрация. Организаторите на „Ела и виж" ще се свържат с вас скоро след това.

Щанд:

Тази година принципът на този вид участие ще е на база използвано от вас пространство, а не големина или брой маси. Можете да заявите 1 кв. м, 2 кв. м., 3 кв. м. и т.н., като вие ще прецените дали да имате маси, колко на брой ще са те и как да използвате пространството. Ако решите да имате маса, трябва да си я осигурите сами, а ако нямате тази възможност, ние можем да направим това за вас, ако заявите това в регистрацията си.
Цени:
Пространство: 1 кв. м. – 40 лева; 2 кв. м. – 80 лева, 3 кв. м. – 120 лева.
Маса осигурена от организаторите: за 1 кв. м. – 10 лева, за 2 кв. м. – 20 лева и т.н.
За до двама представители на организация по време на събитието ще бъде осигурен обяд  /сандвичи и вода/.

Реклама :

 Ако искате, можете да изготвите реклама за дейността на организацията или за конкретно предстоящо събитие. Всички реклами ще бъдат интегрирани в една обща презентация и ще бъдат представени по време на цялото събитие. След като приключи събитието те ще бъдат публикувани на сайта на „Ела и виж“ и във всички социални мрежи на събитието.  Рекламата не е под формата на видеа, а на слайдове, в които има текст, снимка и пр., без видеа.

Цени: 1 слайд – 10 лева, 2 слайда – 20 лева и пр.
Срок за изпращане на материалите: 1 октомври 2023

Онлайн каталог:

Сайтът на „Ела и виж“ функционира като онлайн каталог на всички християнски организации, служения, издателства и др. На него всеки може да намери на едно място информация кои организации/ фондации работят в съответни видове служения (публикувани са контактите на организации, кратко описание, лого и др.).

Ако искате вашето служение да бъде включено или да продължи да е част от този онлайн каталог от ноември 2023 до октомври 2024 година, можете да заявите това в регистрационната форма. Ако сте нова организация, ние ще се свържем с вас, за да ни изпратите необходимата информация. Ако вече участвате, ще се свържем с вас, за да ни потвърдите публикуваната информацията или да я актуализирате, ако са настъпили междувременно промени.

Цени: За участие за една година в онлайн каталог от ноември 2023 до октомври 2024 година – 20 лева.

* Всички асоциирани членове на ОЕЦ заплащат 2/3 от посочените по-горе суми, а остатъкът се доплаща от ОЕЦ. 

** Разходите отиват за печат, електричество и други свързани със събитието разходи. 

*** Щандовете и рекламите ще бъдат помествани на принципа „Който пръв се регистрира“, което означава, че първите организации, които се регистрират, първи ще имат избор на място.

Елате и вижте делата на Господа,

Който стори чудесни дела по земята

Псалми 46:9

bottom of page