top of page
white

Център за помощ на зависими „Път към свободата“

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

-

087 790 0381

Помощ на зависими и техните роднини.

  • онлайн групи за роднини на зависими

  • защитено жилище за зависими (с настаняване)

  • онлайн група за зависими

  • обучение за водещи на групи за взаимопомощ

служенията по азбучен ред

bottom of page