Praying Together
Line separator

ЕЛА

и ВИЖ

Други служения

Moving People

Българско библейско дружество

Контакт

адрес:

телефон:

гр. София, ул. "Антим I“ №51

02 832 3072

имейл:

website
facebook
instagram

За

Българско библейско дружество

Издаване и разпространение на Библията в трите основни преводни традиции в България - Синодално издание, ревизирано издание, нов превод от оригиналните езици.

Moving People

Израел Pilgrims4Jesus

Контакт

адрес:

телефон:

гр. София, ул. „Арх. Георги Ненов“ 27

089 788 6775

имейл:

website
facebook
instagram

За

Израел Pilgrims4Jesus

Дейността на Израел Pilgrims4Jesus не е с комерсиална цел. Това е служение към Тялото Христово в България, което води християни в Израел и им помага Израел да влезе в техните сърца. Евреите не са само народ със специално място в историята на човечеството, те са народ на бъдещето. Точно при този народ и в това парче земя, нашият Господ Исус ще се върне отново за да управлява с мир и да донесе благоденствие. Pilgrims4Jesus осигурява не туристическа екскурзия, а поклонническо пътуване. 


„Пожелавам на всеки християнин да посети Йерусалим и Израел поне веднъж в живота си, преди Господ Исус да се върне отново на тази земя“, пише организаторът п-р Иван Хазърбасанов. 

Moving People

СМА България (Асоциация на християните мотористи)

Контакт

адрес:

телефон:

-

-

имейл:

website
facebook
instagram

За

СМА България (Асоциация на християните мотористи)

Асоциация на християните мотористи е надденоминационна организация с нестопанска цел, посветена да споделя евангелието за Исус. СМА е основана в САЩ през 1975 г. от Хърб Шрийв.Той създава асоциацията с идеята да споделя благовестието с мотористите в страната си. По-късно СМА се развива в още над 40 държави. В България съществува от 2011 г.


Общата ни цел е „Да променяме света сърце по сърце“

Moving People

Сдружение „Св. Георги Победоносец“

Контакт

адрес:

телефон:

гр. София, ж.к. „Дружба 2“, вх. А, бл. 526

089 668 5672

имейл:

website
facebook
instagram

За

Сдружение „Св. Георги Победоносец“

Сдружение „Св. Георги Победоносец“ е посветено да изгражда висок морал, патриотизъм и професионализъм чрез утвърждаване на християнската вяра и ценности сред служителите във Въоръжените сили (армия, полиция, жандармерия, гранична полиция, НСО, пожарна) на Република България. Важен аспект от дейността на организацията е и стремежа за възстановяване на института на военното свещенство. Сдружението има общохристиянски характер и приветства за свои членове представители от всички традиции и деноминации.

Moving People

Фондация „Институт за принципите на правото"

Контакт

адрес:

телефон:

гр. София, ул. „Парчевич“ 44

088 835 4013

имейл:

website
facebook
instagram

За

Фондация „Институт за принципите на правото"

След приемането на Република България в Европейския съюз ИПП изгради партньорски отношения с колегите ни от страните от Европейския Съюз. ИПП стана съучредител на Балканската мрежа за човешките права и отговорник за Република България в Балканската мрежа за човешките права. След издаването от Института на „Наръчниците за човешки права за полицията“, Институтът започна тренинги на висши офицери в Академията на МВР. Сто и двадесет треньори, висши полицаи – мъже и жени и тридесет кадети от цялата страна, бяха обучени в тези тренинги.


Заедно с други 50 НПО и експерти от България и чужбина, на международна Конференция разгледахме проекта за противоконституционна поправка на Семейния Кодекс, целяща да легализира т.н. „съвместно съжителство“. Присъстващите на Конференцията парламентаристи успяха да прекратят разглеждането в Парламента на споменатия Законопроект.


Годишната среща на Европейските Федералисти състояла се в София изслуша речта на Председателя на Института, адресираща „Върховенството на Закона и Етиката“.


През 2007 преведохме на български език книгата и брошурата „Миротворец“, помагащи ни при изготвянето и на националните стандарти по Етика на медиаторите, в която Програма нашия Институт участва с няколко свои представители.


През 2010 г. организирахме Европейско главно събитие в Съюза на юристите България по повод на обмен на международен опит относно международните постижения по превенция на корупцията. Участници от три континента и известни международни съдии дадоха своя принос за успеха на тази Конференция.


Следващия ни проект е организиране на кампания в търсене на партньори за провеждане на международна Конференция, разглеждаща въпроса „Правото на лично достойнство в светлината на Хартата за правата на Човека в Европейския Съюз“.


През изминалите 25 години израстна напълно младо поколение от християни юристи, с които обменяме конструктивни идеи и опит. Ръката ни е отворена да работим в приемственост в изменящата се епоха с навлизане на новите ценности и стандарти за право и етика в България, Европа и по целия свят.


Превенция на аборта и консултация на жени и девойки, преминали през травмата на аборта.

Moving People

Християнски център Бургас

Контакт

адрес:

телефон:

гр. Бургас, ул. „Цар Калоян“ 142 А, ет. 2

089 857 4790

имейл:

website
facebook
instagram

За

Християнски център Бургас

Християнски център Бургас е основан през 2013 г. Мисията на църквата е ученичеството, основаването и строежа на нови църкви според II Тимотей 2:2. За седем години имаме основана мрежа от над 30 църкви, чиито лидери обучаваме ежемесечно, а самите църкви наглеждаме постоянно. Посветили сме се и да достигаме невярващите хора чрез всички социални мрежи, като изградихме Фейсбук страница с над 50 000 последователи, достигаща близо милион уникални потребители месечно. Посланията ни се излъчват по Българска християнска телевизия, а от две години във Фейсбук върви онлайн предаване „Вярваш ли“. 


През 2017 г. беше открит филиал на Християнски лидерски университет (Ню Йорк) с локално и дистанционно обучение. Мотото на университета е „Издигаме лидери, способни да чуват Божия глас във всеки аспект на живота“. Ежегодно провеждаме евангелизационно събитие „Поход на чудесата“ в цялата страна, което достига до над 5000 души. Провеждаме благотворителни събития и кампании.

Елате и вижте делата на Господа,

Който стори чудесни дела по земята

Псалми 46:9