top of page
white

„Съвместно библейско самообучение - България“

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

гр. Русе, ул. „Сливница“ 3А

089 849 5981

СБС България е недденоминационна християнска организация с духовно-просветителски характер. Основната цел е да се подпомогне четенето и изучаването на Светото писание във всеки дом и семейство, както и да насърчат и подкрепят миряните от местните църкви да се включват в такова служение.


Служението на CБС е най-ефективно, когато се върши в екип. Екипният принцип се следва на всички нива на организационната дейност, като водачите служат на другите, по примера на Христос. Служението е насочено към укрепване на Църквата в нейното вътрешно многообразие. Ударението пада върху същината на християнството, а не върху специфичните доктрини на някоя църква.


Обучението на водачи е важна страна от дейността на СБС в България. То се провежда под формата на целодневни или полудневни семинари по желание на заинтересувани църкви или християнски групи. Обучението включва следните основни практически теми: организиране на малка група; умения за водене на малка група; подготовка на поучение върху библейски пасаж. 

  • ежеседмично представяне на свидетелство, част от църковна история, материал за изучаване на Библията

  • качени са презентации в помощ на изучаване на Писанието

  • има завършен курс - „Чудното Божие Слово“ направено на 7 аудио лекции , които са качени на сайта

Бъдещи планове - предмети за молитва:

  • превеждаме видеоуроци за изучаване на Библията

  • чакаме покани от местните църкви за изучаване на Словото

служенията по азбучен ред

bottom of page