top of page
white

„Начало на мъдростта“ ООД

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

гр. Велико Търново, ул. „Асти“ 6

088 862 2910

„Начало на мъдростта“ е християнска книжарница във Велико Търново, която продава книги на английски език и български език, материали за ръчен труд и училищни пособия.

служенията по азбучен ред

bottom of page