top of page
white

Християнско сдружение СТУДИО 865

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

гр. София , бул. „Ген. Тотлебен“ 57,

02 491 5865

Християнско сдружение СТУДИО 865 е организация с нестопанска цел, основана през 1991 г. Целта ни е чрез съвременните средства за комуникация да представяме на българския народ християнските ценности и добродетели. Медийните ни проекти обхващат телевизия, радио, интернет и печатни медии.

служенията по азбучен ред

bottom of page