top of page
white

Християнски център София

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

гр. София, ул. „Арх. Георги Ненов“ №27

089 788 6775

Християнски център София има за цел да помага на хората да познават по-добре Бога и Неговото Слово.


Книгите, издавани от Християнски център София, са вдъхновяващи, окуражаващи и животопроменящи. Те съдържат послания, които със сигурност ще оставят отпечатък във вашия живот. Попълнете личната си библиотека със стойностно четиво или направете ценен и значим подарък на някого!


„Христовото слово да се вселява във вас богато“, Колосяни 3:16а

служенията по азбучен ред

bottom of page