top of page
white

Фондация „Храмове“

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

гр. Пазарджик, ул. „Оборище“ 1, ет. 1, ап. 1

089 332 9170

Фондация „Храмове“ набира средства и съдейства за изграждането на мисионерски духовни центрове, молитвени домове и църковни сгради в полза на християнските общности у нас и в чужбина. За целта фондацията набира средства по проект „Хляб за храм“. Проектът подпомага закупуване на земя и строителство на християнски духовни средища извън територията на България; мисионерска дейност чрез изграждането на духовни центрове; основаване на нови християнски духовни центрове; конференции и семинари; стипендии и спонсориране на обучение на християни мисионери в страната и чужбина. 

служенията по азбучен ред

bottom of page