top of page
white

Фондация „Проект - България“

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

гр. София 1619, п.к. 7

02 957 1710

Издателство и разпространение на християнска литература - книги, брошури и материали за евангелизиране.


Превод, издателство и разпространение на книгите на Джойс Майер на български език.

служенията по азбучен ред

bottom of page