top of page
white

Фондация „Младежи с мисия“

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

гр. Хисар

088 787 7444

„Младежи с мисия“ е международна надденоминационна организация. Мотото ни е „Да познаваме Бога и да Го правим познат“. Дейността ни включва благовестие, милосърдно служение и обучения. 


Имаме екипи в Хисаря и в Сливен. Занимаваме се с подготовка на водачи, семейно служение, групи за ученичество, проекти в сиропиталища, служение за помирение. Обхващаме всички възрастови групи. 

служенията по азбучен ред

bottom of page