top of page
white

Фондация „Истина и надежда“

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

гр. Троян, село Дълбок дол, ул. „Здравец“ 10

088 244 5151

Мисията на Фондация „Истина и надежда“ е да екипира и обучава църковното ръководство и членовете на църкви как библейски да обучават и консултират хора чрез Истината, която води до надежда (Матей 28:19).

 

Използваме ръководството „Иди си с мир!“ при лично консултиране и в обучителни сесии през уикенда. Сесиите може да се състоят във вашите църкви или при нас в „Истина и надежда“, село Дълбок дол.

служенията по азбучен ред

bottom of page