top of page
white

Фондация „Институт за принципите на правото"

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

гр. София, ул. „Парчевич“ 44 , ет. 5

088 794 4473

ИПП е създаден от християни-юристи през 1994 г. за да ги организира с цел да прилагат християнските ценности, упражнявайки принципите на върховенството на Закона, и прилагането му с християнската етика.


През 2000-2002 г. ИПП взе дейно участие в проекта за нов Закон за вероизповеданията за което издаде две книги , послужили за действащия в момента Закон. През 2018 г. ИПП направи пресконференция в БТА срещу опитите за поправки дискриминиращи малките вероизповедания по тогавашния проект за промяна на Закона.


След приемането на Република България в Европейския съюз ИПП изгради партньорски отношения с колегите християни юристи  от страните от Европейския Съюз и останалите континенти.


През 2007 г. издадохме книгата и брошурата „Миротворец”, помагаща при разрешаване на конфликти и спорове между християни. Проведохме обучение по темата в градовете: София, Пловдив, Стара Загора и Нова Загора.


През 2008 г. заедно с други 50 християнски НПО и експерти от България и чужбина, на международна Конференция разгледахме проекта за противоконституционна поправка на Семейния Кодекс, целяща да легализира т.н. „съвместно съжителство”. Присъстващите на Конференцията парламентаристи успяха да прекратят разглеждането на споменатия Законопроект.


През 2010 г. ИПП организира Световен Форум на съдии и юристи-християни, който се проведе в Съюза на юристите България, където членува ИПП. Форумът разгледа главни практики относно превенцията и борбата срещу корупцията. Съдии с богат международен  опит от три континента представиха практиките си. Лекция изнесе и българския Омбудсман- Диана Ковачева.


ИПП  работи и по християнски проект за превенция на абортите. Членка на нашия Борд, която е психолог и богослов, изнася лекции за ембрионалното развитие и физическите и психически последствия от аборта. В индивидуални консултации тя помага на жени да преодолеят травмата от аборта, а на жени намиращи се в ситуация на непланирана бременност, да вземат информирано решение.


През 2021 г. ИПП  беше включен в заинтересованите страни и депозира своя разработка пред Конституционния съд,. Становището на ИПП беше взето предвид при оповестяването на Решението  на Съда, че според Конституцията на Република България , бракът е юридически съюз между мъж и жена.

През изминалите 28 години  от създаването на ИПП израсна младо поколението от християни юристи, с които желаем да  работим и да обменяме конструктивни идеи и опит.


Разбираме, че всички ние в Европа и по целия свят, влязохме в нова епоха.


Свидетели сме на прилагане  ценности , стандарти и практики  за право и етика, борещи се срещу Библейските християнски норми и правила .

служенията по азбучен ред

bottom of page