top of page
white

Фондация „Институт за принципите на правото"

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

гр. София, ул. „Парчевич“ 44 , ет. 5

088 794 4473

За Фондация „Институт за принципите на правото"(ИПП)


ИПП(Института) е създаден от християни-юристи през 1994 г. за да ги организира и мотивира с цел да прилагат християнските ценности, упражнявайки принципите на върховенството на Закона,  с правилата на християнската етика.


През 2000-2002 г. Института взе дейно участие в проекта за нов Закон за вероизповеданията за което издаде две книги , послужили за действащия в момента Закон. По –късно през годините  2018 г. ИПП направи пресконференция в БТА срещу опитите за поправки дискриминиращи малките вероизповедания по тогавашния проект за промяна на Закона.


След приемането на Република България в Европейския съюз, Института изгради партньорски отношения с колегите християни юристи  от страните от Европейския Съюз и останалите континенти, чрез организацията „Адвокати Европа“.


През 2007 г. издадохме книгата и брошурата –наръчник „Миротворец”, помагащи при разрешаване на конфликти и спорове между християни. Проведохме обучение по темата в градовете: София, Пловдив, Стара Загора и Нова Загора.


През 2008 г. заедно с други 50 християнски НПО и експерти от България и чужбина, на международна Конференция, разгледахме проекта за противоконституционна поправка на Семейния Кодекс, целяща да легализира т.н. „съвместно съжителство”. Присъстващите на Конференцията парламентаристи, успяха да прекратят разглеждането на споменатия Законопроект.


През 2010 г. ИПП организира Световен Форум на съдии и юристи-християни, който се проведе в Съюза на Юристите в  България, където членува Института. Форумът разгледа главни практики относно превенцията и борбата срещу корупцията. Съдии с богат международен  опит от три континента представиха практиките си. Лекция изнесе и сегашния български Омбудсман- Диана Ковачева.


Института  работи и по християнска Програма, свързана с превенция на абортите. Членка на нашия Борд, която е и психолог и богослов, изнася лекции за ембрионалното развитие и физическите и психически последствия от аборта. В индивидуални консултации тя помага на жени да преодолеят травмата от аборта, а на жени намиращи се в ситуация на непланирана бременност, да вземат  своето информирано решение.


През 2021 г. ИПП  беше включен като заинтересована  страна и депозира своя разработка пред Конституционния съд,. Становището на ИПП беше взето предвид при оповестяването на Решението  на Съда,  според което, гражданския брак е юридически съюз между мъж и жена.


През май 2023 година на спонсорирания от Института „Форум Бургас-2023“, юристи  делегати от седем градове и две държави –България и Гърция, дадоха своя вот на двудневна кръгла маса, като категоризираха състоянието на закона, законността и етиката по десетобалната система. Тази форма на участие ангажира активно всеки един от тридесетте делегати, активно и безпристрастно да изразят своето становище според собствената си практика.


В края на месец май 2024 г. на двудневното честване на юбилея - 30 години от създаването на Института тази практика ще продължи. Форумът ще се проведе в сградата на Съюза на юристите, където ИПП ще събере асоциирани членове  съмишленици и специално поканени отделни  гости от страната и чужбина.


Работим в динамична за България и останалия свят епоха. Свидетели сме на прилагане  ценности, стандарти и практики  за право и етика, които не са  в съгласие с Библейските норми и правила.


Същевременно израсна поколение от християни, включително юристи, с които желаем да  работим заедно и да обменяме конструктивни идеи и опит.

служенията по азбучен ред

bottom of page