top of page
white

Фондация „Библейска лига - България“

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

гр. София, ул. „Егреците“ 9

02 959 0759

Библейска лига е християнска организация, която действа на територията на България от 1995г. Нашето служение има три основни направления:

  1. Печат и разпространение на Библията (ние имаме своя редакция на библейския текст)

  2. Програма за библейско изучаване за невярващи и новоповярвали - „Проект Филип“

  3. Програма за обучение на Основатели на нови църкви. Програмата цели да изгражда служители за делото на благовестието, ученичеството и основаването на нови църкви.

служенията по азбучен ред

bottom of page