top of page
white

Фондация „Бетел България“

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

гр. София, общ. Кремиковци, кв. Челопечене

089 668 4251

Християнска трудово-рехабилитационна програма за лица, страдащи от всякакви форми на зависимости, както и консултиране, подкрепа на семейства и близки на такива лица. Превенция на зависимостите. Програмата е в национален и международен мащаб. Приема нуждаещи се от цялата страна. Пребиваването в защитените жилища е продължително -18 месеца, и е безплатно. Не се финансира от никакви спонсори, нито държавни субсидии.

служенията по азбучен ред

bottom of page