top of page
white

Служение „Брак и семейство“

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

гр. Сандански

087 853 5536

Служението се занимава с брачно и предбрачно съветване. Провеждаме семинари на теми свързани с брака, семейството и младежите в цяла България и северна Гърция. Провеждаме семинари за обучаване на работници в служението за брака. Лично съветване. Издаваме брошури с актуални теми свързани с брака.

служенията по азбучен ред

bottom of page