top of page
white

Сдружение „Христос за всеки“

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

гр. Стара Загора, ул. „6-ти Септември“ №15

088 829 1382

Сдружението „Христос за всеки“ е надденоминационна организация, чиято цел е да достигне всеки дом в България с Христовата блага вест.

служенията по азбучен ред

bottom of page