top of page
white

Сдружение „Св. Георги Победоносец“

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

гр. София, ж.к. „Дружба 2“, вх. А, бл. 526

089 668 5672

Сдружение „Св. Георги Победоносец“ е посветено да изгражда висок морал, патриотизъм и професионализъм чрез утвърждаване на християнската вяра и ценности сред служителите във Въоръжените сили (армия, полиция, жандармерия, гранична полиция, НСО, пожарна) на Република България. Важен аспект от дейността на организацията е и стремежа за възстановяване на института на военното свещенство. Сдружението има общохристиянски характер и приветства за свои членове представители от всички традиции и деноминации.

служенията по азбучен ред

bottom of page