top of page
white

Сдружение „Рето-Надежда“

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

с. Войняговци, ул. „Стара планина“ №2

088 280 5944

Помощ на хора в неравностойно положение, най-вече зависими и бездомни.

служенията по азбучен ред

bottom of page