top of page
white

Свободна методистка църква „Светлина и живот“

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

гр. Петрич, ул. „Христо Чернопеев“ 42

089 845 4206

Свободна методистка църква е сравнително млада организация, официално регистрирана през 2015 г. с няколко църкви в югозападна България. Под нейна егида са също две фондации с благотворителна насоченост и превенция на трафика на хора (Фондация „Анагенезис“ (гр. Петрич) и Фондация „Св. Йоан“ (гр. Кюстендил). Друга голяма част от нашето служение е сформирането на малки занаятчийски групи в местните църкви за хора с неравностойно финансово положение с цел допълнителни доходи и холистичен подход в служението.

служенията по азбучен ред

bottom of page