top of page
white

Проект „Споделено хваление“

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

-

089 666 5472

„Споделено хваление“ е надденоминационен проект, чиято цел е обединяване на хвалителите в България. Основната идея на инициативата е да се даде възможност на хвалителите от цялата страна да работят заедно като композират музика, пишат текстове, превеждат песни и споделят тези ресурси помежду си.


В рамките на проекта ще се организират различни събития и семинари с цел създаване на общност от хвалители, които се обучават и споделят опит помежду си. Освен затворена Facebook група, присъствие в социалните мрежи, подкаст и сайт, проектът има и свое мобилно приложение. То представлява една съвременна дигитална песнарка, съдържаща текстове и акорди на песни - както по-стари, така и най-новите авторски и преводни песни. Всеки ресурс в приложението може да се използва онлайн, а също е достъпен за сваляне напълно безплатно. Приложение за Андроид.


До сега в проекта са се включили над 150 хвалители от различни църкви и организации от цялата страна. Всички те са обединени от желанието да служат на Бога със своите музикални таланти по най-добрия начин, а чрез хвалението си да достигат до нови хора за Царството.

служенията по азбучен ред

bottom of page