top of page
white

Операция рождествено дете

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

-

-

Операция рождествено дете на „Самаританс пърс“ е най-големият евангелизационен проект за деца в България. Осъществява се в партньорство с местни християнски църкви от различни деноминации. Провежда се на два етапа - организиране на евангелизационни празници за Рождество с раздаване на подаръци, символ на най-големия Дар и сформиране на групи за последваща работа с децата участвали в празниците с цел ученичество.

служенията по азбучен ред

bottom of page