top of page
white

Кампания „Нашата Библия“

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

гр. София, ул. „Антим I“ №51

02 832 3072

Кампания за преписване на Цариградската Библия на ръка по повод предстоящата през 2021 г. 150-та годишнина от издаването ѝ (1871-2021).

служенията по азбучен ред

bottom of page