top of page
white

Българско библейско дружество

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

гр. София, ул. "Антим I“ №51

02 832 3072

Издаване и разпространение на Библията в трите основни преводни традиции в България - Синодално издание, ревизирано издание, нов превод от оригиналните езици.

служенията по азбучен ред

bottom of page