top of page
white

Български християнски студентски съюз (БХСС)

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

гр. София, бул. „Христо Ботев“ 13, ап. 8

02 953 1092

Българският християнски студентски съюз е движение на студенти, изградени в общности от ученици, променени от Евангелието и влияещи в Университета, Църквата и обществото за слава на Христос.


Ние се стремим да предоставим на всеки студент възможността да израсне в своята вяра, да придобие лидерски умения и да има активно отношение както към личното си развитие, така и към развитието на българското общество. Студентските групи на БХСС са място, където всеки един студент е важен и може да разчита на приемане и близост. Тяхното предназначение е да насърчава и да помага на студентите да споделят своята вяра с колегите си.

служенията по азбучен ред

bottom of page