white

Агапе България

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

гр. София, жк. „Младост“, ул. „Йерусалим“ 15

02 974 4481

Агапе България е българския клон на международната християнска организация CRU, която работи със студенти, ученици, спортисти и други обществени групи с цел запознаването им с християнската вяра и светоглед, изграждане и практическо обучение в нея. Тя е основана през 1951 г. от Бил и Вонет Брайт. Сегашният президент на организацията е Стив Селър. През 2011 г. Cru има 25 000 служители в 191 държави.


Студентското служение на Агапе България има подразделения в София и във Варна. Публичните прояви включват извънакадемични лекции, семинари и курсове, подпомагащи професионалното, личностното и духовното израстване на студентите.


Спортното служение носи името „Атлети в действие“. Първоначално работи с професионални спортисти, а от 2015 г. помага на локалните църкви да популяризират християнските ценности чрез любителския спорт. Организира турнири по футбол и баскетбол, провежда излети, спортни празници за възрастни и деца, и др.


„Глобални църковни движения“ е служение за основаване на нови църкви чрез използване на различни стратегии като филма „Исус“ и др., и предлага обучения за ефективно изграждане на нови църковни водачи.


Дигиталното служение на Агапе България предлага безопасно интернет пространство за хора, интересуващи се от въпросите за вярата и Бога. Чрез сайта http://everystudent.bg хиляди хора отбелязват, че са открили вярата и са намерили отговори на важни житейски въпроси. Платформата предлага серии дистанционни библейски уроци и дискусии, а чрез сайта http://nachalosbog.bg се цели задълбочаване и изграждане в християнската вяра.


Полезни за църквата са също и благовестителските гривни The Four (https://thefour.com/bg/ ) и онлайн базираното обучение за лидери на духовни движения VOLT (http://voltmt28.com/начална-страница ).


SHINE е служение сред учениците, което подготвя младите вярващи хора как да благовестват и да живеят активно като християни в училище, сред приятели и близки, а по-късно в университета и на работното място.


Агапе Бългaрия предлага обучения за използването на всички тези стратегически ресурси от църквите.

служенията по азбучен ред